ประมวลภาพโครงการฝึกอบรม eDLTV วันที่ 8 มกราคม 2556 ณ มหวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08012013448_resize
08012013449_resize
08012013450_resize
08012013451_resize
08012013452_resize
08012013453_resize
08012013454_resize
08012013455_resize
08012013456_resize
08012013457_resize
08012013458_resize
08012013459_resize
08012013460_resize
08012013461_resize
08012013462_resize
08012013463_resize
08012013464_resize
08012013465_resize
08012013466_resize
08012013467_resize
08012013468_resize
08012013469_resize
08012013470_resize
DSC03621_resize
DSC03622_resize
DSC03623_resize
DSC03624_resize
DSC03625_resize
DSC03626_resize
DSC03627_resize
DSC03628_resize
DSC03629_resize
DSC03630_resize
DSC03631_resize
DSC03632_resize
DSC03633_resize
DSC03634_resize
DSC03635_resize
DSC03636_resize
DSC03637_resize
DSC03638_resize
DSC03639_resize
DSC03640_resize
DSC03641_resize
DSC03642_resize
DSC03643_resize

โครงการเครือข่ายเผยแผร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บนระบบ e-Learning ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

eDLTV ม.ราชภัฏอุบลฯ รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม

eDLTV ม.ราชภัฏอุบลฯ รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม

เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมสัมมนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การเผยแพร่ eDLTV เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น ระยะที่ 2” และรับรางวัล “ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม” ภายใต้โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อบนระบบ eDL-Square ระยะที่ 2 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการ eDLTV ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:44 น.)

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันจัดอบรม eDLTV

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  " การใช้สื่อ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอน " ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(๔๒.๒๐๙) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์นั้น เนื่องจากมีหลายโรงเรียนได้โทรประสานให้เลื่อนวันอบรมเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะฯ ที่จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันอบรมเชิงปฏิบัติการ จากเดิมวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นวัน อังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และขณะนี้มีผู้ขอเข้าร่วมอบรมลงทะเบียนเต็มจำนวน ๔๐ คนแล้ว หากผู้ใดสนใจทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะเปิดอบรมในรุ่นต่อไปโดยจะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอีกครั้ง (ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม http://regedltv.ubru.ac.th/course_list.aspx)

 

eDLTV ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดทำระบบ eDLRU สำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://edlru.dusit.ac.th

 

ดาวน์โหลดตัวติดตั้งระดับปฐมวัย

 

eDLTV ระดับประถมศึกษา

ใน 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) สุขศึกษา สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://edltv.dlf.ac.th

ดาวน์โหลดตัวติดตั้งระดับประถมศึกษา

 

eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

ใน 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา สังคมศึกษา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://edltv.thai.net

 

ดาวน์โหลดตัวติดตั้งระดับมัธยมศึกษา

 

eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

มีเนื้อหาครอบคลุม 70 อาชีพ รวม 1,365 เรื่อง เช่น ครัวการอาชีพวังไกลกังวล เสื้อ สมัยนิยม ปักสวย ด้วยมือ และการนวดแผนไทย ฯลฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://edltv.vec.go.th

 

ดาวน์โหลดตัวติดตั้งระดับการอาชีพ

 

การ config การใช้งานแบบ Server2Go

    

    การใช้งาน eDLTV แบบ Off-line ในการใช้งานภายในองค์กร (eDLTV server) ผู้ใช้เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครืองใดก็ได้ที่เชื่อมต่อเครือข่าย LAN ภายในองค์กร โดยต้องมีการ Config Server2Go ให้สามารถใช้งานแบบ LAN ได้ >>คู่มือการ Config Server2Go

 

ข่าวประกาศจาก eDLTV

ประชาสัมพันธ์โครงการ eDLTV สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ eDLTV สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ http://regedltv.ubru.ac.th หรือที่ลิงค์ในเว็บแห่งนี้ สำหรับการขอคัดลอกข้อมูลสื่่อการสอน eDLTV ท่านสามารถมาติดต่อขอคัดลอกข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาคาร 42 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คัดลอกข้อมูลให้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ต้องนำ Hard Disk มาเอง ในที่นี้ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเนื้อหาบทเรียน ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ส่งจดหมายประชาสัมพันธ์โครงการไปแล้วซึ่งอาจจะยังไม่ทั่วถึง จึงประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 3200

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:00 น.)

 

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อคัดลอกเนื้อหาบทเรียน eDLTV

เนื้อหาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ขนาด 50 GB
เนื้อหาระดับประถมศึกษา ขนาด 500 GB - 1 TB
เนื้อหาขนาดมัธยมศึกษา ขนาด 500 GB - 1 TB
เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ ขนาด 250 GB
 

แนะนำขั้นตอนการติดตั้งและเอกสารคู่มือต่างๆเกี่ยวกับ eDLTV

ผู้ที่สนใจใช้งาน eDLTV สามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บมาสเตอร์ eDLTV ซื่งจะมีวิธีการติดตั้ง วิธีการใช้งาน ตัวอย่างเนื้อหาในแต่ละสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงปัญหาต่างๆที่พบบ่อย สามารถไปดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่างที่ให้ไว้นี้

http://edltv.thai.net/index.php?mod=Message&op=helpdesk

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 15:43 น.)

 

สถิติการเข้าชมเว็บ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวาน18
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว95
mod_vvisit_counterเดือนนี้260
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว611
mod_vvisit_counterทั้งหมด59362
แบบสำรวจ eDLTV
คุณได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากโครงการ eDLTV
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง